Home

Τελευταία Νέα


Πρόταση για δίκαιη και αντικειμενική φορολόγηση των αγροτών, 31 Αυγούστου 2015 PDF Εκτύπωση E-mail
ΑΡΘΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 Προς
Τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη


Αγαπητέ Πρόεδρε,

Η σαφής και υπεύθυνη δέσμευσή σου, στη διάρκεια της πρόσφατης ομιλίας σου στην τελευταία συνεδρίαση της Βουλής αναφορικά με τη φορολογία των αγροτών έχει ικανοποιήσει τον αγροτικό κόσμο της χώρας, ο οποίος πλέον ελπίζει ότι η Νέα Δημοκρατία θα τον στηρίξει στην πολύ δύσκολη  «μάχη» που καθημερινά δίνει για την επιβίωσή του.


Με τη σαφή τοποθέτησή σου ξεκαθαρίστηκε ότι δε θα εφαρμοστεί από τη Νέα Δημοκρατία  η συμφωνία της κυβέρνησης Τσίπρα- Καμμένου με τους δανειστές για το εν λόγω ζήτημα, καθώς όσα προβλέπονται σε αυτή είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε αφανισμό της ελληνικής περιφέρειας.


Η Νέα Δημοκρατία δεσμεύτηκε να αναζητήσει ισοδύναμα μέτρα, τα οποία θα αντικαταστήσουν την εξοντωτική φορολογία των αγροτών χωρίς, όμως, να οδηγήσουν τον αγροτικό τομέα στην ολοκληρωτική καταστροφή.


Επιθυμώντας να συμβάλω εποικοδομητικά στη σχετική συζήτηση που έχει πλέον ανοίξει στο εσωτερικό του κόμματός μας για το εν λόγω ζήτημα, σου καταθέτω την πρότασή μου για την επίλυση του . Δηλαδή, για την τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων της χώρας με την υιοθέτηση ισοδύναμων μέτρων τα οποία μπορούν να προέλθουν από δύο σημαντικές κατηγορίες είσπραξης εσόδων που έχουν άμεση σχέση με τον αγροτικό τομέα της χώρας μας.

Α. Η πρώτη κατηγορία αφορά έναν δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο εξακρίβωσης του εισοδήματος των αγροτών με βάση τα πραγματικά έσοδά τους. Αυτό θα οδηγήσει στη διεύρυνση της βάσης των φορολογούμενων αγροτών,  την αύξηση της είσπραξης ΦΠΑ στον αγροτικό τομέα  και την πάταξη της παράνομης διακίνησης των προϊόντων.

Βασικό δεδομένο για την πρότασή μου είναι το γεγονός ότι μεγάλο μέρος -  που αγγίζει το 30% σύμφωνα με εκτιμήσεις συνεταιριστικών φορέων αλλά και φορέων της αγοράς των αγροτικών προϊόντων - διακινούνται χωρίς την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών.


Αυτό συμβαίνει διότι  σημαντικά μεγάλος αριθμός αγροτών καλλιεργεί χωρίς έλεγχο και διαθέτει τα προϊόντα του σε ιδιώτες εμπόρους, χωρίς να δηλώνει τα αντίστοιχα έσοδα, χωρίς να εκδίδονται φορολογικά παραστατικά και χωρίς να καταβάλλεται ο αντίστοιχος φόρος εισοδήματος και ο αναλογούν ΦΠΑ.


Θεωρώ, λοιπόν, ότι η προσέγγιση του θέματος της φορολογίας των αγροτών πρέπει να επικεντρωθεί ακριβώς στην πάταξη αυτού του φαινομένου και όχι σε μέτρα που πλήττουν, κυρίως, τους αγρότες που διακινούν τα προϊόντα τους με νόμιμο τρόπο και εμφανίζουν το σύνολο των εισοδημάτων τους.

Ειδικότερα, προτείνω τα εξής:


1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων υπάρχει και λειτουργεί από το 2008 το σύστημα γαιοαπεικόνισης όλων των αγροτεμαχίων της χώρας, δηλαδή το «αγροτικό κτηματολόγιο», το οποίο δίνει τη δυνατότητα της πλήρους και αναλυτικής καταγραφής για το κάθε αγροτεμάχιο και την κάθε καλλιέργεια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Με βάση αυτό το σύστημα λειτουργεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ βάση δεδομένων, η οποία εμπεριέχει αναλυτικές πληροφορίες για τα στρέμματα και το είδος της καλλιέργειας του κάθε αγρότη καθώς και για το ζωϊκό κεφάλαιο του κάθε κτηνοτρόφου, που επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.Με την αξιοποίηση των στοιχείων αυτών η Πολιτεία είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς και ανά έτος ποιος καλλιεργεί, τί είδος παράγει και σε ποιες ποσότητες.


2.Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια, τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία είναι σε θέση να προσδιορίζει τους συντελεστές απόδοσης ανά περιοχή, στρέμμα και καλλιέργεια, τη μέση ανά κιλό τιμή πώλησης των προϊόντων κατά περιοχή και κατ’ επέκταση το εισόδημα του κάθε παραγωγού.


Το σύστημα αυτό μπορεί εύκολα να λειτουργήσει με διασταύρωση των στοιχείων με τις φορολογικές δηλώσεις του κάθε αγρότη και τα παραστατικά που εκδόθηκαν κατά την πώληση των προϊόντων του, έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο τα προϊόντα του διακινήθηκαν νόμιμα, εάν εκδόθηκαν τα σχετικά παραστατικά και αποδόθηκε ο ΦΠΑ και βέβαια εάν δηλώθηκαν στη φορολογική του δήλωση.


Με τον τρόπο αυτό θα διαπιστωθεί το σύνολο του αγροτικού εισοδήματος, καθώς επίσης και το ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα του κάθε αγρότη από το οποίο - εφόσον αφαιρεθούν οι πραγματικές δαπάνες που κατέβαλε για την παραγωγή του, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εργασίας του ιδίου και της οικογένειάς του, του ενοικίου της γης που καλλιεργεί, των αποσβέσεων των μηχανημάτων που χρησιμοποιεί και των ποιμνιοστασίων του, των τόκων των καλλιεργητικών δανείων που έχει συνάψει και όλων των υπολοίπων εξόδων του - θα προκύψει το φορολογητέο εισόδημά του.


3. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν καταστροφές της αγροτικής παραγωγής ανά παραγωγό και περιοχή αυτές μπορούν να ελεγχθούν μέσα από τον ΕΛΓΑ για τους γεωργούς και από τον ΕΛΟΓΑΚ για τους κτηνοτρόφους.
Επίσης, ο ΕΛΟΓΑΚ μπορεί να πραγματοποιεί αναλυτικά ισοζύγια της παραγωγής των κτηνοτρόφων, αλλά και των μεταποιητικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διαπιστώνεται η πραγματική αξία των παραγόμενων προϊόντων, η έκδοση ή μη των σχετικών παραστατικών  και να αποτρέπονται παράνομες ελληνοποιήσεις.


Μέσα από την αξιοποίηση των παραπάνω δεδομένων είναι προφανές ότι οι φορολογικές Αρχές σε κάθε περιοχή της Ελλάδας θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα στοιχεία  για το ποιος καλλιεργεί, τι καλλιεργεί και ποια είναι τα έσοδα από την πώληση των προϊόντων του.


Κατά συνέπεια μπορούν να προχωρούν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους έτσι ώστε να ελέγχουν αφενός εάν έχουν δηλωθεί από τους παραγωγούς τα εισοδήματα που αντιστοιχούν στις δηλώσεις καλλιέργειας που ετησίως όλοι κάνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου εάν έχουν εκδοθεί τα ανάλογα παραστατικά από τις εταιρίες που διακινούν αγροτικά προϊόντα και εάν έχει πληρωθεί ο σχετικός ΦΠΑ.


Με τον τρόπο αυτό θεωρώ ότι είναι βέβαιο πως η βάση των φορολογούμενων αγροτών θα διευρυνθεί σημαντικά, θα αυξηθεί σημαντικά το ύψος του ΦΠΑ που εισπράττεται σε ετήσια βάση από τον αγροτικό τομέα, θα αντιμετωπισθεί η παράνομη διακίνηση αγροτικών προϊόντων  και κατ’ επέκταση θα συγκεντρωθούν σημαντικά έσοδα στα δημόσια ταμεία.


Β. Η δεύτερη κατηγορία είσπραξης εσόδων βασίζεται σε μία  τεράστια δεξαμενή απολεσθέντων φόρων ύψους 750 εκατ. Ευρώ κατά έτος, που προέρχεται   από τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων και προϊόντων καπνού στη χώρα μας.


Το ποσό αυτό, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα και  είναι επιβεβαιωμένο τόσο από τις φορολογικές Αρχές της χώρας , όσο και από έρευνες που πραγματοποίησαν ανεξάρτητοι φορείς της αγοράς,  προέκυψε κυρίως από την αύξηση της φορολογίας των τσιγάρων.

Δυστυχώς, η φορολογία των τελευταίων χρόνων αντί  να οδηγήσει στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, οδήγησε σε σημαντικές απώλειές τους, καθώς λόγω της κρίσης αυξήθηκε κατακόρυφα η κατανάλωση λαθραίων και επικίνδυνων τσιγάρων και προϊόντων καπνού.


Δεδομένου ότι σαν κυβέρνηση αντίστοιχα φαινόμενα διακίνησης λαθραίων αγροτικών προϊόντων και ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων μπορέσαμε να τα αντιμετωπίσουμε με σημαντική επιτυχία κατά το παρελθόν, είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να κινηθούμε εξίσου αποτελεσματικά και σε αυτή την περίπτωση.

 

Ειδικότερα, θεωρώ πως με τα παρακάτω:


*τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας, με στελέχη του ΥΠΑΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Ναυτιλίας, που θα ασχολείται μόνον με την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού,
*την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων του κλάδου (ομάδες καπνοπαραγωγών, μεταποιητικές επιχειρήσεις καπνού, βιομηχανίες που παράγουν τσιγάρα, νόμιμοι διακινητές τσιγάρων)
*την  αποφυγή οποιασδήποτε νέας αύξησης της φορολογίας των τσιγάρων και των προϊόντων καπνού που θα προκαλέσουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα,
μπορούν να εισπραχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλο μέρος από τα κατά έτος απολεσθέντα φορολογικά έσοδα των 750 εκατ. Ευρώ.

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Εάν εφαρμοστούν τα παραπάνω είναι προφανές ότι επιπρόσθετα θα υπάρξει   περιθώριο θεσμοθέτησης αφορολόγητου ορίου για τους μικρούς κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και εκείνους που δραστηριοποιούνται σε ορεινές και μειονεκτικές αγροτικές περιοχές.
Πέραν αυτού, με την παράλληλη αξιοποίηση του Μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και των μη κατά κύριο επάγγελμα, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί σημαντική και δίκαιη διαφοροποίηση των φορολογικών συντελεστών μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών.


Κύριε Πρόεδρε,

Η παραπάνω πρότασή που καταθέτω υπόψιν σου  απορρέει από την πολύχρονη εμπειρία μου στα αγροτικά ζητήματα και από το συνεχές ενδιαφέρον μου να στηριχθεί ο αγροτικός τομέας στη χώρα μας και να μην οδηγηθεί σε καταστάσεις χειρότερες και μη αναστρέψιμες.
Εκτιμώ ότι αποτελούν ισοδύναμα μέτρα που μπορούν να αντικαταστήσουν επαρκώς τα μέτρα της κυβέρνησης Τσίπρα, τα οποία οδηγούν στην ολική καταστροφή τον αγροτικό τομέα της Ελλάδος.
Με την προσδοκία να εξεταστεί προσεκτικά  η πρότασή μου είμαι στη διάθεσή σου για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση.

Με τιμή,


Αλέξανδρος Κοντός
Βουλευτής Ξάνθης

 
Ομιλία του Βουλευτή Ξάνθης κ. Αλέξανδρου Κοντού στη Νομαρχιακή Συνέλευση της ΝΔ Ροδόπης και στους παραγωγικούς φορείς του Ν. Ροδόπης , 1 Ιουλίου 2015 PDF Εκτύπωση E-mail
ΑΡΘΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 

Εδώ και πέντε μήνες βιώνουμε το θέατρο του παραλόγου, το οποίο πια  έχει μετατραπεί σ’ έναν εφιάλτη για την πατρίδα και τους Έλληνες πολίτες.


Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, αφού βομβάρδισαν προεκλογικά με ψεύτικες υποσχέσεις τον ελληνικό λαό, αφού υποσχέθηκαν 12 δις ευρώ με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, την κατάργηση με ένα νόμο όλων των νόμων που επιβάρυναν τους Έλληνες πολίτες, την  κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, κατώτατο μισθό 751 ευρώ και πολλά ακόμη, τελικά κατάφεραν σε πέντε μήνες να επιβαρύνουν με 800 εκ. ευρώ ανά μήνα την ελληνική οικονομία,  να διαλύσουν την πραγματική οικονομία, να αυξήσουν την ανεργία αντί να τη μειώσουν, να απομονώσουν τη  χώρα στην ευρωζώνη αλλά και διεθνώς,  και τελικά να μας οδηγήσουν στην καταστροφή.


Τράπεζες κλειστές, capital controls σε επίπεδο 60€ την ημέρα, επιχειρήσεις χωρίς οξυγόνο ρευστότητας να μην μπορούν να πληρώσουν εργαζόμενους και άλλες υποχρεώσεις, και ένα λαό, κυρίως ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και ευάλωτους συμπολίτες μας, να συνωστίζονται με απελπισία σε ουρές στα ΑΤΜ και να αγωνιούν αν θα βρουν τα 60€ και αν θα υπάρχουν χρήματα στις τράπεζες την επόμενη μέρα.


Την κύρια ευθύνη για την τραγική αυτή κατάσταση, στην οποία έχει επέλθει η χώρα μας την έχει o κ. Τσίπρας. Γιατί τα ψέματα που έλεγε προεκλογικά, συνέχισε να τα λέει μετεκλογικά με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, παραπλανώντας  τον ελληνικό λαό, ρίχνοντας στάχτη στα μάτια των Ελλήνων πολιτών και κατηγορώντας συνεχώς την αντιπολίτευση και όποιον του έλεγε ότι κάνει τραγικά λάθη ότι κινδυνολογεί, ότι δεν θέλει το καλό της πατρίδας, ότι απεργάζεται σενάρια διατάραξης της ομαλής πορείας της χώρας.


Αυτός και μια παρέα άπειρων, κακόβουλων και υστερόβουλων συνεργατών του, υποστηρικτών του λόμπι της δραχμής, υποστηρικτών της ρήξης με τους εταίρους μας και της εξόδου από την Ευρώπη και το ευρώ, επί πέντε μήνες κορόιδευαν τον ελληνικό λαό.


Με δηλώσεις τους διαβεβαίωναν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ότι κλείνει η συμφωνία, διαβεβαίωναν για την ομαλή πορεία της χώρας, χωρίς δημοψήφισμα και εκλογές, για την παραμονή εντός του ευρώ, για τη διασφάλιση της ρευστότητας των πολιτών και της οικονομίας, γενικά για την υλοποίηση των προεκλογικών τους υποσχέσεων.


Και δικαιολογημένα αναρωτιούνται όλοι σήμερα:


Ήταν μόνο η απειρία τους που δεν συνέβη τίποτα από όσα υπόσχονταν, ή από την αρχή υλοποιούσαν ένα σχέδιο ρήξης με την Ευρώπη, μια στρατηγική για την απομόνωση της χώρας, για τη διάλυση του παραγωγικού της ιστού, και τελικά τη μη επίτευξη συμφωνίας και την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη και το ευρώ;


Δικαιολογημένα αναρωτιούνται όλοι σήμερα, μήπως τελικά είχαν στο μυαλό τους τη δημιουργία και την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος, εντός της ευρωπαϊκής ένωσης, τύπου Βενεζουέλας, Κούβας ή Βόρειας Κορέας;


Διότι, μπορεί να ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν οι διαδικασίες για την έξοδο της χώρας από το ευρώ, και πράγματι δεν υπάρχουν, ωστόσο, εάν οι τράπεζες στερέψουν από ευρώ, αφού μόνον αναλήψεις γίνονται και κανείς δεν κάνει καταθέσεις, το Κράτος στερέψει από ευρώ αφού κανείς δεν πληρώνει φόρους, τότε σε τι νόμισμα θα λειτουργήσει η οικονομία; Σε τι νόμισμα θα γίνονται οι συναλλαγές των πολιτών;


Προφανώς στο νόμισμα που θα αναγκαστεί να τυπώσει η Ελληνική Κυβέρνηση και δεν ξέρω εάν θα λέγεται δραχμή ή λιρέτα ή ρούβλι ή οτιδήποτε άλλο, και δεν ξέρω τι αξία τελικά  θα έχει το νόμισμα μιας χρεοκοπημένης οικονομίας…

Φίλες και Φίλοι,


Την περασμένη Παρασκευή ο κ. Τσίπρας, αιφνιδιάζοντας τους πάντες - πλην της παρέας των ακραίων του λόμπι της δραχμής (Λαφαζάνη, Λαπαβίτσα, Βαρουφάκης, Κωνσταντοπούλου κα), αποφάσισε, λίγες ημέρες πριν την  εκπνοή του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής οικονομίας, να προχωρήσει σε  μια πράξη εξαιρετικά υψηλού πολιτικού ρίσκου.


Μια πράξη, η οποία στην πραγματικότητα θέτει σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα. Αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε δημοψήφισμα. Ένα δημοψήφισμα αμφιβόλου συνταγματικής νομιμότητας, με το οποίο έριξε την ευθύνη στον ελληνικό λαό να αποφασίσει για το αποτέλεσμα της οικτρά αποτυχημένης δικής του διαπραγμάτευσης.


Αυτό λέγεται πολιτική ανανδρία, πολιτική ανεντιμότητα. Δυστυχώς, η Βουλή με την ψήφο του κ. Τσίπρα του κ. Καμμένου  και του κ. Μιχαλιολάκου, έλαβε την απόφαση για το δημοψήφισμα και τελικά οδηγηθήκαμε στη ρήξη με τους δανειστές μας και σε οικτρές επιπτώσεις για την οικονομία και τους πολίτες, τις οποίες ήδη βιώνουμε σήμερα.


Τι καλείται λοιπόν να αποφασίσει ο ελληνικός λαός την επόμενη Κυριακή;


Εάν συμφωνεί ή όχι με συγκεκριμένη πρόταση των δανειστών, η οποία δεν ήταν καν η τελική, αφού μετέπειτα υπήρξε νέα πρόταση, με πολλές αλλαγές και τροποποιήσεις.

 

Φίλες και Φίλοι,

 

Ποιο είναι το διακύβευμα του «ΝΑΙ» ή «ΌΧΙ» στο δημοψήφισμα της Κυριακής;


«ΝΑΙ» σημαίνει μένουμε Ευρώπη με ευρώ, σημαίνει σταθερότητα, σημαίνει επιβίωση της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, διατήρηση με ασφάλεια της γεωστρατηγικής μας θέσης, ενότητα του ελληνικού λαού και σεβασμός και στήριξη της ομαλής πορείας και ανάπτυξης της χώρας μας.

«ΌΧΙ» σημαίνει κίνδυνο διχόνοιας και διχασμού, έξοδο από την ευρωζώνη και το ευρώ, μη στήριξη με επιδοτήσεις και ευρωπαϊκά κονδύλια της Ελλάδας, εξαθλίωση των Ελλήνων πολιτών, υποτιμημένο εθνικό νόμισμα, κίνδυνο για την σταθερότητα της γεωστρατηγικής μας θέσης.


Πρακτικά, εάν επικρατήσει το «ΌΧΙ» τι θα συμβεί;


•    Για τον άνεργο, θα υπάρξει αδυναμία να κάνει πραγματικότητα τον στόχο και το όνειρο του να βρει δουλειά, αφού οι επενδύσεις και η ανάπτυξη θα είναι όνειρο θερινής νυκτός
•    Για τον επιχειρηματία, ασφυξία και οικονομική καταστροφή χωρίς οξυγόνο ρευστότητας από τις τράπεζες και με κατακόρυφη πτώση του τζίρου της επιχείρησης του.
•    Για τον συνταξιούχο και τον υπάλληλο, ραγδαία μείωση των εισοδημάτων του και της αγοραστικής του δύναμης, αφού η πραγματική οικονομία που καταστρέφεται δεν θα μπορεί να τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία, αλλά και τα ταμεία των Ασφαλιστικών Οργανισμών, με τα απαραίτητα για τις πληρωμές του διαθέσιμα. Παράλληλα ένα υποτιμώμενο νόμισμα θα οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση των τιμών των προϊόντων που καταναλώνουν.
•    Για τους αγρότες, τη μη είσπραξη επιδοτήσεων ύψους 2,2 δις ευρώ, αλλά και απώλεια όλων των κοινοτικών κονδυλίων για την υποστήριξη και ενίσχυση των υποδομών του αγροτικού τομέα.
Το «ΟΧΙ» και η έξοδο μας από το ευρώ θα οδηγήσει σε αδυναμία εκτέλεσης των καλλιεργητικών τους εργασιών, αφού ακόμη και με τα 60€ την ημέρα, δεν θα καλύπτεται το κόστος  για πετρέλαιο στα τρακτέρ, για αγορά φαρμάκων  και λιπασμάτων.
Οι αγρότες θα εισπράττουν την αξία των προϊόντων τους  μετά από έξι μήνες ή ένα χρόνο, αφού οι έμποροι και οι συνεταιρισμοί δεν θα μπορούν να πάρουν δάνεια  και να τους εξοφλούν σε συντομότερο χρόνο από αυτόν που θα πωλούν τα προϊόντα τους.   
•    Η αξία των δανείων των πολιτών θα εκτοξευθεί στα ύψη με το νέο νόμισμα και πολλά δάνεια θα γίνουν άμεσα απαιτητά από την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, στην οποία θα περάσουν οι μετοχές και τα δάνεια των ελληνικών τραπεζών.
•    Οι καταθέσεις θα περικοπούν και δεν γνωρίζουμε ποιο ποσό από αυτά θα μπορέσει να εγγυηθεί ένα πτωχευμένο κράτος.

Αυτές και πολλές άλλες θα είναι οι τραγικές επιπτώσεις του «ΟΧΙ» και τα λέω έχοντας πλήρη γνώση των λεγόμενων μου. Και μη μου πείτε ότι κινδυνολογώ, διότι όταν τολμούσαμε να μιλήσουμε  για όλα αυτά τα τραγικά που βλέπαμε να έρχονται, και που δυστυχώς συμβαίνουν, μας κατηγορούσαν ως κινδυνολόγους και καστροφολόγους.


Τελειώνοντας θα ήθελα να απαντήσω και σε μια ερώτηση που πολλοί μου θέτουν. Μα και εσείς δεν υποβάλατε σε σκληρές θυσίες τους Έλληνες πολίτες; Δεν εφαρμόσατε πολιτική λιτότητας; Θα απαντήσω ναι και θα ζητήσω συγνώμη για όσους πικράναμε. Όμως εμείς είχαμε ξεκάθαρη στρατηγική να κρατήσουμε την πατρίδα όρθια και το πετύχαμε.


Αυτοί παρέλαβαν πατρίδα όρθια και τη γκρέμισαν. Εμείς βελτιώσαμε όλους τους δείκτες της οικονομίας και την ώρα που αυτή η βελτίωση θα περνούσε στην κοινωνία αυτοί μας οδήγησαν στην καταστροφή.


Ποτέ δεν τόλμησε κανείς έστω και να διανοηθεί επί των ημερών μας κλειστές τράπεζες, έλεγχο αναλήψεων και ουρές ντροπής σε ΑΤΜ, κίνδυνο για μη καταβολή μισθών και συντάξεων, ενώ με αυτούς τον κ. Τσίπρα και την παρέα του τα περισσότερα από αυτά, δυστυχώς, έγιναν πράξη και για τα υπόλοιπα δεν μπορεί να δώσει καμία διασφάλιση ο κ. Τσίπρας ότι δεν θα συμβούν.

Εμείς βάλαμε την χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας στο τέλος του 2015 και αυτοί μας οδήγησαν σε ύφεση και αύξηση της ανεργίας.Εμείς απογειώσαμε τον τουρισμό και αυτοί τον καταστρέψανε.Εμείς λοιπόν θα παλέψουμε και δεν θα επιτρέψουμε να καταστρέψουν τη χώρα μας.

Η παράταξη μας που πάντοτε στα δύσκολα για την πατρίδα έδωσε σωτήριες για αυτήν λύσεις το ίδιο να είστε βέβαιοι ότι θα κάνει και τώρα στον νυν υπερ πάντων αγώνα που όλοι μας  δίνουμε.   

Και η νίκη στο δημοψήφισμα της Κυριακής δεν θα είναι νίκη της  ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ θα είναι μια ξεκάθαρη νίκη του τόπου μας, της Θράκης, της Ελλάδας. 
Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Αντώνη Σαμαρά για θέματα του Νομού Ξάνθης, 9 Οκτωβρίου 2014 PDF Εκτύπωση E-mail
ΑΡΘΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 

Περισσότερα...
 
Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με τη Διοικητική δομή του ΟΠΑΔ, 24 Απριλίου 2014 PDF Εκτύπωση E-mail
ΑΡΘΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Περισσότερα...
 
Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη βρουκέλλωση των βοοειδών, 23 Απριλίου 2014 PDF Εκτύπωση E-mail
ΑΡΘΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Περισσότερα...
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 5
February 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1