Home Δράση Συνεντεύξεις Άρθρο στην εφημερίδα «Το Παρόν»,14 Φεβρουαρίου 2010

Άρθρο στην εφημερίδα «Το Παρόν»,14 Φεβρουαρίου 2010 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 01 Μάρτιος 2010 21:47

 


Η «έκρηξη» των αγροτών, που για δεύτερη συνεχή χρόνια σημειώθηκε στη χώρα μας, δε συνέβη για «εθιμοτυπικούς λόγους» και πολύ περισσότερο δεν πρέπει να περάσει ως μία από την πλευρά τους απλή διεκδίκηση άμεσων οικονομικών ενισχύσεων, που δεν έχει σχέση με τα πραγματικά προβλήματα που τους πιέζουν και αφορούν στην επιβίωση και στο μέλλον του αγροτικού τομέα στη χώρα μας.

 

 

Είναι βέβαιο - και επανειλημμένα το δήλωσαν από τα μπλόκα τους οι αγρότες - ότι πρωτίστως ενδιαφέρονται για την υλοποίηση μέτρων μονιμότερου χαρακτήρα, που να δίνουν λύση στα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας και προοπτική στην ενασχόλησή τους.


Η συζήτηση δεν πρέπει, λοιπόν, να εξαντλείται γύρω από ζητήματα οικονομικής φύσης, όσο και αν σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει πραγματική ανάγκη για τέτοιου είδους στήριξη λόγω της κακής συγκυρίας, αλλά να αφορά τη χάραξη μίας αγροτικής πολιτικής, που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα που υπάρχουν και, παράλληλα, θα απαντά στις νέες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δέκα βασικές κατευθύνσεις πάνω στις οποίες πρέπει να κινηθεί η αγροτική πολιτική της χώρας μας, είναι οι εξής:


1. Αναβάθμιση και στήριξη του ρόλου, της σημασίας και της προσπάθειας των νέων αγροτών και των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών με την αξιοποίηση όλων των σχετικών προγραμμάτων της Ε.Ε., με ρυθμίσεις εθνικού χαρακτήρα, αλλά και πρωτοβουλίες προβολής του ιδιαίτερου ρόλου τους στο μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Επίσης, με την συμμετοχή τους στην διαμόρφωση νομοθετικών παρεμβάσεων και αποφάσεων, που έχουν σχέση με την αγροτική ανάπτυξη, την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συλλογικών δράσεων των αγροτών, καθώς επίσης και τη συνεχή επικοινωνία μαζί τους και την εμπέδωση από την πλευρά της Πολιτείας ενός κλίματος συνεχούς και ουσιαστικής στήριξής τους.


2. Διεύρυνση της στήριξης της "άλλης γεωργίας". Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, η ανάδειξη των τοπικών και παραδοσιακών, μη επιδοτούμενων στην πλειοψηφία τους, ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, ο συνδυασμός της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό, καθώς επίσης και η παραγωγή αγροτικών προϊόντων με σεβασμό στο περιβάλλον, αποτελούν τις βάσεις για την ανάπτυξη της "άλλης γεωργίας". Η "άλλη γεωργία" ξεκίνησε να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η ανοδική της πορεία, με μέτρα και αποφάσεις , τόσο για τη μείωση του κόστους παραγωγής, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων, την προβολή και προώθησή τους.


3. Ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών, που ξεκίνησε με το Νόμο 3423/2005 και έδωσε μεγάλη δυναμική στην καλλιέργεια ηλίανθου και ελαιοκράμβης με πρόβλεψη να καλλιεργηθούν το 2010 περίπου 700.000 στρμ. για παραγωγή βιοντίζελ, αποτελεί εναλλακτική λύση με πολύ καλές προοπτικές. Επίσης, η μετατροπή των εργοστασίων των Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης σε εργοστάσια βιοαιθανόλης θα συμβάλει στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων που αντιμετωπίζουν κρίση, όπως ο αραβόσιτος και η παραγωγή βιομάζας από ενεργειακά φυτά και υπολείμματα καλλιεργειών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.


4. Στήριξη των παραδοσιακών καλλιεργειών : βαμβάκι, σιτηρά, ρύζι, λάδι και καπνός, με την αναβάθμιση της ποιότητάς τους, την ένταξή τους σε προγράμματα ποιοτικής γεωργίας και την όσο το δυνατό καλύτερη εφαρμογή των Κανονισμών της Ε.Ε., που ισχύουν για τα προϊόντα αυτά.


5. Ουσιαστική ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Με την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3698/2008 , που είναι ο μοναδικός συγκροτημένος νόμος αποκλειστικά για την ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, των δεκάδων αποφάσεων που ελήφθησαν τα προηγούμενα χρόνια για την ανάπτυξη του κλάδου, την αξιοποίηση των προγραμμάτων της Ε.Ε. (όπως τα μικρά Σχέδια Βελτίωσης), την πλήρη αξιοποίηση των ελεγκτικών δυνατοτήτων του ΕΛΟΓΑΚ και του ΕΦΕΤ και την προβολή και προώθηση (όπως έγινε με τη φέτα και το κρέας) των ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων , δίνεται η δυνατότητα της αναβάθμισης της ποιότητας και της ανάδειξης της ταυτότητας των προϊόντων της ελληνικών κτηνοτροφίας.


6. Ανάπτυξη και ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας της ποιοτικής γεωργίας. Το συγκριτικό πλεονέκτημα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων αποτελεί η πιστοποίησή τους σε συστήματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ολοκληρωμένης διαχείρισης καθώς επίσης και η ενίσχυση της αναγνωσιμότητας τους μέσα από έγκριση και αναγνώρισή τους από την Ε.Ε. ως προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ . Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω αποτελεί η αναβάθμιση της αγροτικής έρευνας, η ουσιαστική εκπαίδευση των αγροτών και η συνεχής ενημέρωσή τους από γεωτεχνικούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ), που ήδη στελεχώθηκαν, μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στους αγρότες, η ψήφιση του νόμου για την αγροτική έρευνα στη χώρα μας πρέπει να προχωρήσει άμεσα και η συνεργασία που ξεκίνησε με τα Πανεπιστήμια της χώρα μας πρέπει να αναπτυχθεί στο μέγιστο βαθμό, τόσο σε επίπεδο μελετών, όσο και σε επίπεδο εφαρμοσμένης έρευνας. Επίσης, είναι απαραίτητο τα ΤΟΚΑΑ να στελεχωθούν και με ειδικούς περιβαλλοντολόγους, έτσι ώστε να υπάρχει ενημέρωση των αγροτών σχετικά με τη σπουδαιότητα της άσκησης της αγροτικής δραστηριότητας σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.


7. Συνέχιση της ανάπτυξης στρατηγικών και λήψης αποφάσεων για τη στήριξη της επαγγελματικής αλιευτικής δραστηριότητας στη χώρα μας με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αλιείας από το κάθε αλιευτικό εργαλείο , καθώς επίσης και επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργούνται στην ελληνική αλιεία από την άναρχη χρήση αλιευτικών εργαλείων από αλιείς γειτονικών χωρών. Επίσης, η διαμόρφωση πλαισίου ουσιαστικής στήριξης των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα μας, που αποτελούν πλέον το "βαρύ πυροβολικό" στις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων.


8. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης "Αλέξανδρος Μπαλτατζής", ύψους 6 δις. ευρώ , το οποίο εγκρίθηκε από τα πρώτα στην Ε.Ε. και επίσης αποτελεί το πρώτο Πρόγραμμα της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου, του οποίου οι απορροφήσεις ξεκίνησαν το 2008, δίνει τη δυνατότητα για την ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών του αγροτικού τομέα, ιδιαίτερα της αξιοποίησης των υδάτινων πόρων , του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων που έχουν σχέση με την τυποποίηση και την συσκευασία των αγροτικών προϊόντων, καθώς επίσης και την ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.


9. Ενίσχυση και ενθάρρυνση μόνο των συλλογικών δράσεων των αγροτών (Συνεταιρισμοί και Ομάδες Παραγωγών) που λειτουργούν σε υγιή οικονομική βάση και με διαφάνεια, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στον ρόλο τους, που είναι η εμπορία, η προβολή και προώθηση των αγροτικών προϊόντων των μελών τους με τους καλύτερους δυνατούς όρους καθώς επίσης και η συνεργασία με ομοειδής οργανώσεις ή με ιδιωτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να διεισδύουν με επιτυχία στην ελληνική και διεθνή αγορά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία τους είναι το μάνατζμεντ των οργανώσεων αυτών να ασκείται από στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις.


10. Συνεχής επαγρύπνηση και αναβάθμιση του ρόλου της χώρας μας στη λήψη των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αφορά τη διαμόρφωση Κανονισμών για τον αγροτικό τομέα για την περίοδο έως το 2013, κυρίως, όμως, για τις στρατηγικές της Ε.Ε. για τη μετά το 2013 περίοδο.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 08 Ιανουάριος 2013 13:33
 
May 2019
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2